دانشنامه اصطلاحات فنی دکاشاپ

توضیحات کامل درباره اصطلاحات فنی به کار رفته در سایت دکاشاپ برای حوزه حفاظتی و امنیتی، فناوری از “الف” در “ایزولاتور” تا “م” در “مالتی پلکسر​”.

الف

ت

د

ر

س

ض

ف

ن

م