دستگاه حضور و غیاب مدارس

یکی از استفاده های انواع مدل دستگاه حضور و غیاب در مدارس و مراکز آموزشی می باشد که جهت دانش آموزان و اساتید مورد بهره برداری قرار میگیرد.حضور به موقع دانش آموزان در مرکز آموزشی و اطلاع والدین از طریق پیامک دریافتی بر روی گوشی هوشمند و همچنین دانستن اساتید از ساعات تدریس جهت دریافت حق الزحمه و اضافه کاری می تواند از ویژگی های نصب و استفاده از این سیستم باشد.

اهمیت وجود دستگاه حضور و غیاب مدارس:

از گذشته تا امروز به طور کلی یک روش حضور وغیاب برای مدارس و دانش آموزان وجود داشته است. که استفاده از راه‌های زمان گیر حضور و غیاب به صورت دستی و یادداشت روی کاغذ بود، که مدت هاست از سازمان‌ها حذف گردیده است و علت آن زمان بر بردن و درج اطلاعات غلط و برخی نواقص بوده است.اکنون وجود دستگاه‌ حضور و غیاب تردد را بسیار آسوده‌تر کرده است مسئله‌ی مهم و اصلی موضوع نرم افزار حضور و غیاب می‌باشد. که یکی از نرم افزارهای کاربردی در مجموعه‌های  آموزشی می‌باشد. این نرم افزارها با هدف کاهش زمان و انرژی جهت جایگزینی روش‌های حضور وغیاب سنتی طراحی شده اند و تاکنون شرکت‌ها و سازمان‌های بسیاری اقدام به تهیه آن کرده اند.نرم افزار حضور وغیاب رایگان نمونه‌ای ابتدایی از نرم افزار حضور وغیاب بوده که معمولا به صورت رایگان همراه دستگاه حضور وغیاب ارائه می شود و امکانات خاص از جمله امکان تعریف شیفت‌های چرخشی و پیچیده و یا قابلیت چند کاربری و… را ندارد ولی نرم افزار جامع سطح پیشرفته تری از نرم افزار رایگان می باشد که معمولا به صورت جداگانه در صورت نیاز به مدارس پیشنهاد می شود.نرم افزار جامع برای مجموعه‌های بزرگ با شیفت‌های خاص کاربرد دارد.از دیگر تفاوت‌های این نرم افزارها می‌توان سطح دسترسی، میزان تعداد مدیر برای نرم افزار و … را نام برد که اکثراً با تعداد دانش آموزان قیمت گذاری می شود.در نرم افزار حضور و غیاب مدارس نیز نوع دیگری از همین نرم افزارها بوده که امکانات بی‌نظیری را در اختیار والدین، مدیران و معلمین مدارس قرار می دهد. با استفاده از این نرم افزارها امکان مدیریت و کنترل دانش آموزان و همچنین معلمین بسیار ساده شده و دیگر نیازی به روش‌های فیزیکی کنترل نخواهد بود. نرم افزار حضور وغیاب مدارس که بیشتر در مدارس هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرد، ابزاری است که امکان مدیریت و کنترل دانش آموزان را هم به مدیران مدرسه و هم به والدین دانش آموز خواهد داد تا از بابت بودن فرزند خود در مدرسه اطمینان حاصل نمایند و هر گونه حضور و عدم حضور و خارج شدن دانش آموزان از مدارس را توسط پیامک دریافت و گزارش داشته باشند.