آرام بند ارزان قیمت

در حال نمایش 23 نتیجه

استفاده فراوان از آرام بند ارزان قیمت:

جهت استفاده در ورودی های ساختمان هایی که دارای راه پله و پله فرار می باشند تعداد زیادی درب ضدآتش وجود دارد و برای دریافت استانداردهای ساختمان باید از انواع آرام بند ارزان قیمت استفاده نمود که خوب به دلیل استفاده کم از این ورودی ها می توان بر روی کارکرد بالا و کیفیت آن حساب باز نمود.آرام بند با توجه به وزن و ابعاد درب انتخاب و نصب می شود.