رسیور سه رله

با افزايش رله ها يا همان کليد الکترونيکی به قابليت آن افزوده می شود يعنی می توان در اين مدل از جريان عبوری تا 7 آمپر بهره برد و در مد لحظه ای ، الاکلنگی، قطع و وصل و دزدگير استفاده کرد. همچنين تعداد ريموت های بيشتری مي توان به سيستم معرفی نمود.

مطالب مرتبط:

 

           1. ریموت هاپینگ

           2. ریموت بلوتوثی