در حال نمایش 3 نتیجه

ویدئو وال ها، که به نوعی می توان نام نمایشگرهای دیواری را بر آنها نهاد، ترکیبی از تعداد زیادی صفحه ی نمایش هستند و یا مانیتور صنعتی که در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک صفحه ی واحد بزرگ را تشکیل می دهند درست می شود و به وسیله کامپیوتر برنامه ریزی و پخش تبلیغات بر روی آن ها انجام میگیرد.