ماژول حافظه جانبی تکنما

ماژول حافظه جانبی تک نما برای ذخیره 2000 عکس در حافظه و قابلیت نمایش برای هر واحد به صورت مجزا استفاده میشود. دستگاه حافظه تصویر کار ذخیره عکس را برای هر واحد به صورت جداگانه انجام می دهد. از دستگاه حافظه تصویر برای IDSهای مدل C و E استفاده می شود. دستگاه حافظه تصویر هیچ پورت خروجی ندارد و دسترسی به عکس های ذخیره شده فقط از طریق گوشی هاست.

مطالب مرتبط:

 

 1. سوئیچر

 2. رابط جک پارکینگ