آرام بند سنگین

در حال نمایش 6 نتیجه

کاربری انواع آرام بند سنگین:

در برخی از پروژه های ساختمانی نیاز داریم از انواع مدل و نمونه آرام بند سنگین استفاده نماییم زیرا از نظر ابعاد و اندازه و وزن بسیار متفاوت با ورودی های مختلف است.