سه مرحله

در تمام مدل های تولیدی آرام بند ها در دو سرعت 1 و 2 نیرو به درب وارد می شود تا درب بسته شود اما در مدل های سه زمانه یک نیرو آخر که به نام ضرب آخر می باشد با ظرافت به درب وارد می شود تا از بسته شدن درب اطمینان حاصل گردد. تمامی زمان و سرعته های این آرام بند ها قابل تنظیم هستند و شما میتوانید با استفاده از پیچ های تنظیم بر روی جک سرعت آن را تنظیم کنید.

این نوع آرام بند وقتی معرفی شد که پای قفل های برقی به بازار باز شد. آرام بند های دو سرعته توانایی بستن درب های مجهز شده به قفل برقی را ندارند و اگر هم بتوانند ببندند با ضربه باید این کار را انجام دهند که این مورد می تواند برای ساختمانهایی که درب ورودیشان زیر واحدها قرار دارد قابل پذیرش نیست چرا که با هر بار ورود و خروج صدای زیاد بسته شدن درب باعث آزار حداقل ساکنان طبقه اول خواهد شد.

آرام بند هایی اصطلاحا سه مرحله ای هستند که درب را در سه مرحله از لحاظ سرعت می بندند و مخصوص قفل برقی می باشند. چون قفل های برقی بر روی درب های ساختمان دارای مقاومت بیشتری می باشند اگر بخواهیم آرام بند را در دو مرحله تنظیم کنیم که درب به طور قطع بسته شود احتیاج به باز کردن پیچ تنظیم به صورت غیر طبیعی است؛ این عمل باعث کوبیده شدن درب می شود.

 

مطالب مرتبط:

 

 1. دو مرحله

 2. ضرب آخر