مالتی پلکسر

این ماژول 255 بلوک 255 واحدی را به یک پنل متصل می نماید که به جرات میتوان گفت در دنیا نظیر ندارد. ماژول مالتی پلکسر دارای یک ورودی از پنل اصلی و یک خروجی به سمت بلوک مورد نظر می باشد، این ماژول را میتوان به صورت دستی برای هر بلوک تنظیم نمایید. قابلیت دیگر ماژول مالتی پلکسر ایزوله سازی خطوط صدا می باشد، یعنی صداهای موجود در یک سیستم را از هم جدا میکند.

مطالب مرتبط:

 

 1. دیستریبیوتر

 2. ایزولاتور