کنترل تردد شخص

کاربری بسیار گسترده انواع کنترل تردد شخص:

برای بسیاری از مکان های انتظامی و کارخانجات و شرکت های بزرگ و فروشگاه ها ایجاد موانع جهت ورودی و خروج بسیار مهم و حیاطی است.انواع موانع کنترل تردد شخص از نظر نرم افزاری مانند اکسس کنترل و سخت افزاری مانند بسیاری از مدل های گیت ورودی و یا راهبند حیاتی است.باید متناسب با مکان و ارگان مورد نظر یک پلن اجرایی را تعریف و اجرا نمود.مثلا برای ورودی فروشگاههایی که می خواهند لوازم و اجناس آن به همراه مشتریان خارج نشود انواع مدل گیت فروشگاهی مناسب است و برای تردد کارخانجات مهم ایجاد گیت بازرسی مناسب مهم و قابل توجه است.