رسیور تک رله

رله نوعی کليد قطع و وصل الکترونيکی می باشد که بنا به کاربرد آن در هر جايی که قرار ميگيرد مي تواند مورد استفاده باشد. به طور معمول يک رله در زمانی که بر روی يک گيرنده قرار ميگيرد مي تواند فرمان قطع و يا وصل را به صورت لحظه ای برقرار کند و امکان تغييرات ديگر مانند اتصال دائم و يا قطع و وصل طولاني را ندارد و همچنين از توانايی عبور برق تا آمپر معين را دارد برای مثال رسيور تک رله بتا تا 4 آمپر برق را عبور می دهد.

مطالب مرتبط:

 

 1. ریموت بلوتوثی

 2. ریموت لرنینگ