ایزولاتور

ایزولاتور برای منظم نمودن داده های مرتبط بین مانیتور ها و پنل ها استفاده میشود و دو مسیر کابل موجود را از هم جدا میکند. هر یک از کانال های ایزولاتور هم میتواند ورودی باشند هم خروجی.

ایزولاتور معمولا جایی به کار می رود که کابل کشی ها با هم تقارن نداشته باشند یعنی طول کابلها با هم یک اندازه نباشند.

مطالب مرتبط:

 

 1. دیستریبیوتر

 2. مالتی پلکسر