دو زمانه

کلمه دو زمانه مربوط به مدار کنترل های جک های پارکینگ میباشد که به معنای بسته شدن جک پارکینگ در دو مرحله و دو سرعت میباشد که از زمان زدن دکمه ریموت برای بسته شدن جک، ابتدا حدود 90 درصد مسافت را با یک سرعت میرود و سپس 10 درصد باقی مانده را با یک سرعت آرام تر و کند تر می رود. اکثر جک های پارکینگ حال حاضر دارای این قابلیت دو زمانه را دارند.

مطالب مرتبط:

 

 1. دیستریبیوتر

 2. مالتی پلکسر