راهبند اتوماتیک (هوشمند)

پلن های اجرایی برای راهبند اتوماتیک (هوشمند):

با توجه به نیاز روز افزون بسیاری از ورودی های مختلف به هوشمند سازی و تمام اتوماتیک کردن اکنون تکنولوژی به کمک ما آمده تا بتوانیم بهترین مدل را اجرا نماییم.همان طور که می دانیم برای اجرای فرمان باز بست به انواع مدل راهبند نیاز به نیروی انسانی می باشد و هزینه بالای این کار و دقت کم و بسیاری از مسائل دیگر کارفرمایان محترم را به سمت هوشمند سازی و مکانیزه کردن سوق داده است و این کار برای پارکینگ هایی با ظرفیت بالا بسیار راه گشا می باشد.انواع مدل پلن اجرایی در راهبند اتوماتیک (هوشمند) شامل 4 نمونه است که به شرح زیر می باشد: