راهبند با سامانه هوشمند پلاک خوان

در حال نمایش 4 نتیجه

اجرای دقیق و بدون خطا راهبند با سامانه هوشمند پلاک خوان:

کنترل تردد با ثبت و درج شماره پلاک خودرو در بسیاری از شرکت ها و ارگان های نظامی و انتظامی و تفریحی و غیره بسیار کاربردی و لازم می باشد و حال این ورودی ها دارای اپراتور یا نگهبان باشد و یا نباشد و فرق راهبند با سامانه هوشمند پلاک خوان با دیگر مدل ها در این مورد می باشد که هم می توانیم هنگام ورود بدون نصب راهبند و یا بانصب همراه باشد زیرا در هنگام ورود پلاک خودرو درج می گردد و در زمان خروج خودرو پشت تیرک راهبند قرار می گیرد و پس از بازرسی و یا پرداخت قبض که به صورت مکانیزه صادره شده بوم راهبند با لا رفته و اجازه خروج می گیرد.

نکته دیگر این که می توان به این سیستم هوشمند به تعداد لازم شماره پلاک داد تا با تطبیق آن که توسط دوربین مداربسته انجام می شود بوم راهبند فرمان بازشو بگیرد.