فرکانس

به طور کلی به تعداد یک رویداد در واحد زمان را فرکانس میگویند و واحد آن نیز هرتز (Hz) می باشد. فرکانس میتواند برای رویداد های متفاوتی تغریف شود، به طور مثال: فرکانس راه رفتن یک فردو یا فرکانس اره کردن چوب توسط یک نجار. امواج رادیویی نیز دارای فرکانس می باشند و به تعداد نوسانات تکراری امواج در طول یک ثانیه را فرکانس میگوییم. برای مثال:
فرکانس برق شهر 50 هرتز می باشد که یعنی موج برق شهر در یک ثانیه 50 بار تکرار میشود.
فرکانس های 868،433،315 (مگاهرتز): این فرکانس ها برای محصولاتی که دارای ریموت میباشند کاربرد دارد. فرکانس 13.56 مگاهرتز، 125 کیلوهرتز و فرکانس ها در محصولات کارت و تگ خوان RFID کاربرد دارد. فرکانس 900 مگاهرتز: این فرکانس که برای محصولات دارای GSM (سیمکارت) استفاده میشود.

مطالب مرتبط:

 

 1. ریموت هاپینگ

 2. ریموت لرنینگ