سوئیچر

این محصول ویژه ساختمان هایی می باشد که دارای دو درب ورود هستند (مانند: خانه های ویلایی – شرکت های خصوصی) با نصب این ماژول شما میتوانید کنترل هر دو درب را از یک مانیتور انجام دهید و نیاز به نصب مانیتور دوم برای پنل دوم نمی باشد .
سوئیچر دو کانال ورودی دارد که کانال ODS1 به پنل یا دربی تعلق می گیرد که درب اصلی باشد و کانال ODS2 به پنل یا دربی تعلق میگیرد که تردد کمتری داشته باشد.

عملکرد سوئیچر به این صورت است که به صورت دائم سوئیچر روی ODS1 سوئیچ است و ODS2 زمانی وارد شبکه می شود که زنگ یک واحد از پنل 2 زده شود. 3 دقیقه بعد از فعال شدن پنل 2 و اتمام فعالیتش سوئیچر بصورت خودکار به پنل 1 وصل می شود. تمامی فرمان ها در محصولات تکنما توسط پنل مدیریت می شود یعنی فرمان پنل به تمام کدهای درون شبکه ارجعیت دارد به کلام ساده تر فرمانده کل سیستم پنل است تمامی تایمرها و ارتباطات خارجی توسط پنل کنترل می شود.