پنل کدینگ ویدکس (VIDEX) مدل VR4212-F

ویژگی های اصلی

 • پارت نامبر پارت نامبر : VR4212-F
 • نوع محصول نوع محصول : آیفون تصویری
 • 12 ولت ولتاژ کارکرد : 12 ولت
 • مکانیزم کارکرد کارکرد : کدینگ مکانیکی
 • رنگ‌ها
  گارانتی 24 ماه گارانتی تعمییر در محل نصب
  ارسالارسال همان روز با خرید قبل از ساعت 14
  مشاورهمشاوره خرید و نصب 24 ساعته
  سابقه11 سال سابقه در تجهیزات صنعت و ساختمان

  نقد و بررسی

  برسی پنل کدینگ ویدکس (VIDEX) مدل VR4212-F

  در ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي 4212 ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در آیفون تصویری ویدکسﻫﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ. دورﺑﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ رﻧﮕﯽ و زاوﯾﻪ دﯾﺪ روز / ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ LED روﺷﻨﺎﯾﯽ IR دورﺑﯿﻦ روز / ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري و دورﺑﯿﻦ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻋﺮﯾﺾ (زاوﯾﻪ دﯾﺪ 170 درﺟﻪ) ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ LCD ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ 128 ×64 ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮرآﺑﯽ (ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﻦ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.) ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ 18 دکمه آبی روشن با 6 دکمه آلفا (A..F)،  10دکمه عددی (0..9) به همراه ENTER است.

  مشخصات فنی
  نوع محصول

  پنل آیفون تصویری

  کشور سازنده

  ایتالیا

  برند سازنده

  ویدکس

  مدل

  VR4212-F

  ولتاژ تغذیه

  12 ولت, 24 ولت

  نوع پنل

  کدینگ دکمه ای

  حداکثر اتصال واحد تا

  998 واحد

  سیم کشی

  5 سیم

  قابلیت کارتخوان

  دارد

  صفحه نمایش

  2.5 اینچ

  نوع نصب

  توکار

  رنگ

  سیلور

  مقدار گارانتی

  24 ماه

  دیدگاه کاربران

  نقد و بررسی‌ها

  هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.