پنل ویدکس (VIDEX) مدرن

ویژگی های اصلی

 • پارت نامبر پارت نامبر : مدرن
 • نوع محصول نوع محصول : پنل آیفون تصویری
 • 12 ولت ولتاژ کارکرد : 12 ولت
 • مکانیزم کارکرد کارکرد : کدینگ لمسی
 • رنگ‌ها
  گارانتی 24 ماه گارانتی تعمییر در محل نصب
  ارسالارسال همان روز با خرید قبل از ساعت 14
  مشاورهمشاوره خرید و نصب 24 ساعته
  سابقه11 سال سابقه در تجهیزات صنعت و ساختمان

  نقد و بررسی

  بررسی اجمالی پنل ویدکس (VIDEX) مدرن

  در ﭘﻨﻞ ﻫﺎي آیفون ﺗﺼﻮﯾﺮي 4212 ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﺶ رﻗﻢ ﺑﺎﺷﺪ. دورﺑﯿﻦ داﺧﻠﯽ ﯾﮏ دورﺑﯿﻦ رﻧﮕﯽ و زاوﯾﻪ دﯾﺪ روز / ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﺎ LED روﺷﻨﺎﯾﯽ IR دورﺑﯿﻦ روز / ﺷﺐ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﺪ را در ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﻮري و دورﺑﯿﻦ زاوﯾﻪ دﯾﺪ ﻋﺮﯾﺾ (زاوﯾﻪ دﯾﺪ 170 درﺟﻪ) ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ LCD ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ 128 ×64 ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ. ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻮرآﺑﯽ (ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺘﻦ و ﭘﯿﺎم ﻫﺎي ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﺑﺎن ﮐﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه را از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻔﺤﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.) ﺑﻪ ﻋﻼوه ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﺎ 18 دکمه آبی روشن با 6 دکمه آلفا (A..F)، 10دکمه عددی (0..9) به همراه ENTER است.

   

  مشخصات فنی
  نوع محصول

  پنل آیفون تصویری

  کشور سازنده

  ایتالیا

  برند سازنده

  ویدکس

  مدل

  مدرن

  ولتاژ تغذیه

  12 ولت

  نوع پنل

  کدینگ لمسی

  حداکثر اتصال واحد تا

  998 واحد

  سیم کشی

  5 سیم

  قابلیت کارتخوان

  دارد

  صفحه نمایش

  2.5 اینچ

  سازگاری

  سازگار با آیفون تصویری ویدکس

  نوع نصب

  توکار

  رنگ

  مشکی

  مقدار گارانتی

  24 ماه

  دیدگاه کاربران

  نقد و بررسی‌ها

  هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.