روش نصب و راه اندازی انواع کلید هوشمند کولر آبی

روش نصب و راه اندازی انواع کلید هوشمند کولر آبی

برای بسیاری از منازل استفاده از انواع مدل کلید هوشمند کولر آبی می تواند بر روی قبض برق تاثیر گذار باشد و از این جهت مشتریان زیادی علاقه به خرید و استفاده از این محصول دارند.اکنون کلید هوشمند کولر آبی با ترموستات و بدون ترموستات در دسترس است و می توان تهیه و نصب نمود.برای کولر آبی از جعبه فیوز تا کلید کولر از ۳ رشته سیم نمره ۲.۵ برای فاز و نول استفاده می شود. از این سه رشته سیم یکی برای فاز است، یکی برای نول و یکی برای ارت است ،از کلید کولر تا جعبه تقسیم داخل کولر یک کابل ۱.۵* ۵ مفتولی می باشد. از این ۵ رشته سیم یکی برای نول، یکی برای تند، یکی برای کند، یکی برای پمپ و یکی برای ارت است.
پس در کل در داخل کلید کولر “۲ لوله برق” وجود دارد، که از داخل یکی از این لوله ها ۵ رشته سیم آمده (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد کلاً ۴ رشته سیم آمده است) و از داخل یکی از لوله ها هم ۳ رشته سیم (و اگر ساختمان ارت نداشته باشد ۲ رشته سیم دارد). با توجه به این توضیحات، مدار سیمکشی و اتصال کولر آبی را ترسیم می‌کنیم. اگر تصویر کوچک است روی آن کلیک کنید تا بزرگتر نمایش داده شود.

نصب و سیم بندي انواع کلید هوشمند کولر آبی:

ترموستات را در ارتفاع 5/1 متري از سطح زمین و دور از موقعیتهاي نامناسبی همچـون کنار در و پنجره و نیز تابش مستقیم نور خورشید نصب نمایید. ترمینال فاز (PH) و نول (NL)میبایست به برق شهر و ترمینالهاي (NLO) ،(HI) ،(LO) و (PU)مطابق شکل  به نول خروجی و فرمان هاي تند، کند و پمپ کولر متصل گردد.
توجه! خروجی نول متصل به کولر میبایست حتماً به ترمینال NLO وصل شود. در غیر این صورت خطاي جریان نشتی رخ داده و کولر روشن نخواهد شد.
نحوه سیم بندی کلید کولر آبی

تنظیم ترموستات کلید کولر آبی:

با لمس کلید ترموستات آن را روشن / خاموش نمایید. ترموستات با قطع و وصل برق به صورت پیش فرض روي حالت دستی قرار می گیرد:

عملکرد دستی:
جهت فرمان به موتور و پمپ به صورت معمول، میتوانید از حالت دستی استفاده نمایید. در حالت دستی با لمس کلید فن، سرعت موتور بین حالتهاي خاموش، کند یا تند تغییـر مینماید. در عین حال میتوانید پمپ را نیز مستقلاً روشـن یـا خـاموش نماییـد. نتیجـه تنظیمات مطابق شکل 3 روي صفحه نشان داده خواهد شد.
عملکرد خودکار :
به منظور فعال سازي حالت خودکار، کلید را لمس نمایید. در حالت خودکار، ترموستات ابتدا در صورت نیاز 15 ثانیه پمپ را روشن نموده سـپس موتور را متناسب با دماي محیط روي سرعت کند یا تند قرار میدهد. همچنین در حالت خودکار کلیدهاي بالا/پایین فعال شده و میتوانید دماي مطلوب را از 15 تا 35 درجه سانتیگراد تنظیم نمایید. جهت غیر فعال نمودن حالت خودکار، کلید را مجدداً لمس نمایید.
توجه! در حالت خودکار، تغییر دور موتور و پمپ به صورت دستی امکان پذیر نیست.
عملکرد تایمر :
توسط کلید حالت تایمر فعال شده و زمان مورد نظر به صورت عددي بین 1h تا 9h روي نمایشگر نشان داده می شود. هنگام نمایش زمان با فشـردن متنـاوب کلیـد تـایمر میتوان زمان را تنظیم نمود. پس از 5 ثانیه نمایشگر به حالت عادي نمایش دماي محیط بر می گردد. براي غیر فعال کردن حالت تایمر میتوانید کلید را یکبار دیگر لمس کنید.

فیوز محافظ جان RCCB:

ترموستات دریما به منظور جلوگیري از برق گرفتگی و صدمات جانی حین نصب و سرویس کولر آبی، مجهز به کلید تمام قطب (قطع و وصل همزمان فاز و نول خروجی) و نیز سیستم قطع کننده خودکار جریان نشتی (فیوز محافظ جان) می باشد فیوز محافظ جان در صـورت ایجاد جریان نشتی بالاتر از 30 میلی آمپر بین یکی از خروجیهاي ترموستات و غیر گذرنده از مسیر نول خروجی، فوراً خروجیها و نول خروجی را قطع نمـوده و بـا آلارم صـوتی و نمـایش عبارت “E3 “کاربر را مطلع مینماید. این وضعیت با خاموش و روشن نمودن ترموستات قابل برگشت به حالت عادي است.

نحوه فعال/غیرفعال نمودن قابلیت فیوز محافظ جان:
در صورتی که به هر دلیل نیاز به غیرفعـال نمـودن موقـت قابلیـت RCCB وجـود دارد، میتوانید به شکل زیر عمل نمایید. ابتدا ترموستات را خاموش نموده و با لمس کلید تایمر به مدت 3 ثانیه، وارد پروسه تنظیم قابلیت RCCB شوید. با لمس مجدد کلید تایمر، یکـی از حالتهاي فعال (1) یا غیر فعال (0) را انتخاب نمایید. پروسه فوق با رها کردن کلیدها به مدت 10 ثانیه خاتمه می یابد. همواره با توجه به شکل 4 و لامپ بالا-سمت راست محصـول میتوانیـد از وضـعیت فعلـی RCCB مطلع شوید.
توجه مهم! بهتر است از تغییر غیر ضـروري در تنظیمـات RCCB بـه دلیل احتمال وقوع مخاطرات جانی اجتناب نمایید.

عملکرد ریموت کنترل هوشمند کولر آبی :

این دستگاه مجهز به ریموت است که توسط آن می توانید مطابق شکل 5 فرامین لازم را به کولر ارسال نمایید. هر ریموت داراي یک شناسه منحصر بفرد بوده که از اختلال در عملکـرد ترموسـتاتهاي دیگر توسط ریموتهاي ناشناس جلوگیري می نماید.
جهت شناساندن و اتصال ریموت به ترموستات، به صورت زیر عمل نمایید:
در حالتی ترموستات خاموش است، کلید دور تند را به مدت 5 ثانیه لمس کنید. نمایشگر دور تند به مدت 5 ثانیه شروع به چشمک زدن می کند که در این مدت با فشردن یکی از کلیدهاي ریموت، ترموستات به ریموت مورد نظر متصل خواهد شد.

نحوه نصب ریموت کلید کولر آبی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *