انواع مختلف سیم کشی آیفون تصویری در ایران

انواع مختلف سیم کشی آیفون تصویری در ایران

انواع مختلف سیم کشی آیفون تصویری در ایران

ساده ترین حالت سیم کشی و نصب آیفون تصویری به این صورت است. که پنل داخلی و خارجی توسط کابل 4 سیمه به یکدیگر وصل شده اند. همچنین ارتباط بین پنل و قفل باز کن و ترانس تغذیه از طریق کابل 2 رشته ای صورت می گیرد.سیم کشی آیفون های تصویری در ایران به دو نوع انجام می شود که با توجه به بررسی های کارشناسان فروشگاه دکاشاپ در زمینه آیفون تصویری برای شما عزیزان در ادامه مطلب میخواهیم به انواع مختلف سیم کشی آیفون تصویری در ایران بپردازیم.

نکته مهم در زمان سیم کشی و نصب آیفون های تصویری این است. که کابل رابط را به سوکت متناظر خود در پنل های داخلی و خارجی وصل کنید.چون سیم کشی در اغلب آیفون های تصویری بر خلاف مدل های صوتی به صورت پیچی نیست و فقط باید سوکت سر سیم را به پورت مناسب خود در پشت پنل اتصال دهید. در ادامه توضیحات بیشتر را خواهیم داد.

نوع اول: در نوع اول سیم را از پنل جلو دری به جعبه تقسیم برده. و از جعبه تقسیم یک خروجی به واحد یک می بریم. همچنین از واحد یک به واحد دو ، از واحد دو به واحد سه، از واحد سه به واحد چهار و… می بریم ، مانند شکل زیر:

نوع دوم: در نوع دوم بعد از اینکه از پنل به به جعبه تقسیم سیم می کشیم می توانیم برای هر واحد از جعبه تقسیم خروجی بکشیم که شکل زیر گویای این بررسی ما می باشد: