تفاوت قفل مقابل برقی درب ضد سرقت با درب معمولی

تفاوت قفل مقابل برقی درب ضد سرقت با درب معمولی

تفاوت قفل مقابل برقی درب ضد سرقت با درب معمولی

مدیریت ورود و خروج از یک مکان که توسط یک درب چوبی و یا فلزی حفاظت می شود بسیار مهم است ، برای کنترل این مکان ها ابتدا بایستی ورودی های آن را به انواع قفل برقی تجهیز نماییم و سپس با یک دستگاه اکسس کنترل ورود و خروج را کنترل نماییم قفل مقابل برقی مناسب برای درب های دستگیره دار فلزی ، چوبی معمولی و ضد سرقت می باشد که در ادامه توضیحات کامل را درباره تفاوت قفل مقابل برقی درب ضد سرقت با درب معمولی می دهیم؛

قفل مقابل برقی ساده

عملکرد تمام قفل های برقی بدین صورت می باشد که زمانی که ولتاژ 12 و یا 24 ولت به بوبین آنها می رسد زبانه قفل آزاد می شود و درب باز می شود و بایستی مجددا درب توسط دست و یا یک آرامبند مناسب بسته شود . برای درب های چوبی و فلزی ساده دستگیره دار که برای اتاق و یا ورودی آپارتمان می باشد نمی توان قفل برقی حیاطی و یا کله گاوی نصب نمود و فقط بایستی زبانه این مدل از درب ها را برقی کرد یعنی تمام کار های اجرایی و نصب قفل برقی بر روی چارچوب درب اعمال می گردد.

قفل مقابل برقی ضد سرقت

مکانیزم عملکرد قفل برقی ساده و ضد سرقت همانند هم می باشد. و تفاوت این دو در براکت فلزی است. که بایستی زبانه برقی بر روی آن پیچ شود. و در براکت مدل ضد سرقت جای زبانه قفل شونده بایستی بزرگ تر باشد. تا 4 الی 6 ضامن در درون آن جا بگیرد. در صورتی که برای درب های معمولی ضامن قفل شوندگی آن به صورت تکی و سطح کوچک تری دارد .

محل های مورد استفاده قفل مقابل برقی

از قفل مقابل برقی ضد سرقت برای انواع درب های چوبی و فلزی که چپ باز شو و راست باز شو هستند می توان استفاده نمود و تمامی دستگاه های منترل تردد را می توان به آن ها متصل نمود و محدودیتی از این لحاظ ندارد.