نحوه پاک کردن کارت و تگ آیفون تصویری تکنما

نحوه پاک کردن کارت و تگ آیفون تصویری تکنما

نحوه پاک کردن کارت و تگ آیفون تصویری تکنما

برای توضیح نحوه پاک کردن کارت و تگ آیفون تصویری تکنما فقط کافیست که کمتر از 5 دقیقه وقتتان را به ما بدهید. پاک کردن و یا حذف کردن کارت یا تک پنل آیفون تصویری تکنما به دو صورت انجام می پذیرد؛

حذف یک کارت مشخص:

بعد از اینکه به محیط تنظیمات پنل آیفون تصویری تکنما وارد شدید با فشار دادن کلید شماره 2 گزینه CIR را انتخاب کنید و حالا کارتی که می خواهید حذف شود را در مقابل نمایشگر پنل آیفون تصویری تکنما قرار دهید که بعد از این می بینید که شماره واحد کارت حذف شده نمایان می شود.

نحوه پاک کردن تمامی کارت و تگ آیفون تصویری های یک واحد:

بعد از اینکه به محیط تنظیمات پنل آیفون تصویری تکنما وارد شدید با فشار دادن کلید شماره 2 گزینه CIR را انتخاب کنید و با کلید شماره 3 واحدی که می خواهید تمامی کارت های آن را حذف کنید را انتخاب کنید که بعد از انجام این عملیات کلید شماره 4 را را فشار دهید و می بینید که عبارت DONE نمایش داده می شود که در این حالت تمامی کارت های تعریف شده برای آن واحد حذف شده اند.

همان طور که باید در حفظ و نگه داری مستر کارت یا همان کارت اصلی کوشا باشید باید توجه داشته باشید که بعد از خارج شدن از تنظیمات اول دکمه شماره 2 و بعد دکمه شماره 1 را بفشارید و سپس برق پنل را قطع و وصل نمایید.