چشمی درب پارکینگ | فتوسل جک برقی

صفحه1 از2

چشمی جک درب پارکینگ

پس از خرید جک برقی در متعلقات و محتویات نصب آن یک وسیله به نام فتوسل وجود دارد که یک وسیله حفاظتی و ایمنی می باشد، در استاندارد ارائه شده توسط شرکت های اروپایی باید چشمی جک حتما نصب گردد و تاکید این شرکت ها بر نصب دو جفت چشمی پارکینگی در مسیر رفت و آمد خودرو ها می باشد و مرکز کنترل جک برقی طوری برنامه ریزی گردیده که در صورت سوختن و از کار افتادن و خرابی چشمی جک درب پارکینگ سیستم به طور کلی از کار می افتد و تا رفع ایراد نمی توان از آن استفاده نمود.

چشمی جک برقی چه کاربردی دارد؟

 باید بدانید که هنگامی که فتوسل را در مدار قرار می دهیم (که می تواند یک جفت یا دو جفت باشد که البته در کشور عزیزمان ایران از یک جفت استفاده می شود و آن هم در بیرون درب نصب می گردد.) یکی از این قطعات نقش فرستنده مادون خطی را دارد و هنگامی که این اشعه خطی توسط افراد و یا خودرو و یا حتی شیء قطع می گردد به جک برقی فرمان توقف و حرکت در جهت برعکس را می دهد. باید افزود که برای حفاظت از کودکان و افراد خردسال ، خودرو های عبوری و یا حتی افرادی که ممکن است دچار آسیب دیدگی شوند نصب فتوسل و یا چشمی جک درب پارکینگ برای تمامی جک های برقی دو لنگه، جک های ریلی و کرکره اتوماتیک و درب اتوماتیک شیشه ای بسیار لازم و ضروری است.