توضیح مختصر درباره دوربین مداربسته رستر:

شرکت رستر در سال 2003 تاسسیس شد و شروع به تولید دوربین مدار بسته رستر تحت لیسانس انگلیس شد. داشتن بیش از یک دهه تجربه در تولید دوربین مدار بسته رستر باعث شد در بازار برای خود جایی را پیدا کند و با رقبای خود در زمینه دوربین مدار بسته به رقابت بپردازد.شرکت رستر انگلستان مبنای کار خود را بر اساس تحقیق کردن روی نوآوری در زمینه دوربین مدار بسته رستر قرار داده است. تحقیقات روی کدگذاری و کدشکنی ویدئو و صدا و پروتکل شبکه محوریت دارد. شرکت رستر یکی از سیاست های پخش محصولات خود را روی گسترش در دنیا قرار داده است و همین امر باعث شده بازار دوربین مدار بسته رستر در حال رشد باشد.