انتخاب برند مورد نظر

 


 

مدل

تصویر

مشخصات کلی

قیمت (تومان)

هزینه نصب (تومان)

امتیازات دکاشاپ

تابا TSG-9011

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 400 کیلوگرم
دارای مدار فرمان دو سرعته
برق AC 220 ولت

2,400,000

300,000

★★★★★

سوزوکی SZ400

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 200 کیلوگرم

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه2.5 متر

برق AC 220 ولت

2,150,000

300,000

★★★★★

سوزوکی KB600

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه2.5 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 250 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

برای قیمت تماس بگیرید

300,000

★★★★★

یوتاب 689

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 2 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 250 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

2,750,000

300,000

★★★★★

آلدو BS700

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 2 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 200 کیلوگرم

دارای مدار دو سرعته

برای قیمت تماس بگیرید

300,000

★★★★★

فراز 800 سیماران

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 9 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 800 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

برای قیمت تماس بگیرید

300,000

★★★★★

فراز 1800 سیماران

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 9 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 1800 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

برای قیمت تماس بگیرید 300,000 ★★★★★
سیماران FARAZ P-4

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 4 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 350 کیلوگرم

دارای مدار دو سرعته

4,000,000 300,000 ★★★★★
سیماران FARAZ S-4

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 4 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 350 کیلوگرم

دارای مدار دو سرعته

3,300,000 300,000 ★★★★★
سیماران FARAZ S-6

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 4 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 250 کیلوگرم

دارای مدار دو سرعته

3,180,000 300,000 ★★★★★
سیماران مدل 15P

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 9 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 1200 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

برای قیمت تماس بگیرید 300,000 ★★★★★
جک تکنما مدل شفت بلند

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 3 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 400 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

3,200,000 300,000 ★★★★★
جک تکنما مدل محک

مناسب درب ها با حداکثر عرض هر لنگه 1.8 متر

دارای قدرت جابجایی هر لنگه 380 کیلوگرم

برق AC 220 ولت

2,800,000 300,000 ★★★★★