آرام بند کینگ

سبد کامل محصولات آرام بند کینگ کره جنوبی؛

یک مدل آرام بند مناسب برای درب های ورودی می باشد که محصول کشور کره جنوبی است. تمامی محصولات آرام بند کینگ کره دارای 2 سرعت می باشد و از 20 کیلوگزم وزن درب تا 150 کیلوگرم را بدون هیچ مشکل، ایراد و سر و صدای اضافه ای باز و بسته می نماید. از همه مدل قفل برقی که به روی درب نصب باشد نیز پشتیبانی می کند و کار بستن کامل درب را به راحتی انجام می دهد.