جک درب پارکینگ سوپرلایف Superlife

جک بازویی سوپر لایف با تمام خصوصیات لایف:

این تولید از شرکت داخلی بسیار محصول پرطرفدار و عالی می باشد و از قیمت و کیفیت بالایی برخوردار است.جک سوپر لایف مناسب درب به طول هر لنگه2 مترو سنگینی 400 کیلوگرم می باشد. فروشگاه دکاشاپ ارائه و خدمات ایم محصول را برعهده دارد.