آیفون تصویری کدینگ الکتروپیک

آیفون تصویری کدینگ الکتروپیک

معمولا در همه برند های آیفون تصویری به این گونه است که تمامی محصولات آیفون تصویری با پنل های کدینگ همان برند خوانایی دارد و آیفون تصویری مخصوصی برای پنل کدینگ هایشان طراحی ، ساخت و تولید نشده است اما در برند الکتروپیک این گونه نیست و برای پنل کدینگ الکتروپیک آیفون تصویری مخصوص تولید شده است که فروشگاه اینترنتی دکاشاپ در این صفحه به معرفی و بررسی انواع این آیفون تصویری ها می پردازد.