ارتباط داخلی اطلس

نمایش یک نتیجه

مدل های خاص و سفارشی با ارتباط داخلی اطلس:

در بعضی مواقع نیاز به تهیه مدل های خاصی از ارتباط داخلی می باشیم که یک طرف دارای دهنی و یک طرف از مدل رومیزی استفاده نماید در تهیه مدل های خاص شرکت اطلس پیش گام بوده و می تواند راه گشا باشد.فروشگاه دکاشاپ آماده مشاوره جهت تهیه انواع ارتباط داخلی صوتی می باشد.

البته باید در نظر داشت که از نمونه ارتباط رومیزی اطلس می توان در پلن همه باهم استفاده نمود و ایراد کار در محرمانه نبودن مکالمات می باشد که در هنگام صحبت در تمام مدل ارتباط رومیزی صدا پخش می شود.