سئوال از کارشناس

جک درب پارکینگ نایس مدل TOONA-5024

مناسب درب های دو لنگه با طول حداکثر5 متر و وزن 600 کیلوگرم محدود نمودن برخی ریموت ها در تعداد باز و بسته نمودن درب عملکرد مداوم در هنگام قطع برق با استفاده از باطری تشخیص مانع
جک درب پارکینگ نایس مدل TOONA-5024