لیست قیمت فلاشر های جک درب پارکینگ

قیمت مشخصات تصویر

مدل

375000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیکی

ولتاژ 220

375000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیکی

ولتاژ24

BFTفلاشر جک بی اف تی

150000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلی کربنات

ولتاژ230

V2 فلاشر جک وی تو

300000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلی کربنات

ولتاژ 24 ولت تا 230 ولت

V2 فلاشر جک وی تو 

245000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیک

ولتاژ 24 ولت 

SOMMER  فلاشر جک زومر

450000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیک

ولتاژ 220 ولت

BENINCA فلاشر جک بنینکا

150000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 24 ولت

PROTECOفلاشر جک پروتکو

800000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 220 ولت

EUROMATIC فلاشر جک یوروماتیک

390000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 12 تا 24 ولت

KEY AUTOMITION فلاشر جک کی اتومیشن

70000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیکی

ولتاژ 24 ولت

SIMARAN فلاشر جک سیماران

600000

تومان

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 24 ولت

 LIFE فلاشر جک لایف

برای  قیمت تماس بگیرید

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 24 ولت

GIBIDI فلاشر جک جی بی دی

برای  قیمت تماس بگیرید

فلاشر فابریکی 

جنس پلاستیکی

ولتاژ 220 ولت

APRIMATIC فلاشر جک اپریماتیک

برای  قیمت تماس بگیرید

فلاشر فابریکی 

جنس شیشه ای

ولتاژ 220 ولت

SEA فلاشر جک سه آ