سئوال از کارشناس

جک درب پارکینگ فادینی مدل MEC 800

سیستم هیدرولیک فادینی مک 800 جهت دربهای لولایی -با طراحی پمپهای جداگانه و سوپاپ تنظیم قدرت وزن هر لنگه 800 تا 1000 کیلوگرم تردد مناسب حداکثر 100 واحد عرض هر لنگه 3.5
جک درب پارکینگ فادینی مدل MEC 800