سئوال از کارشناس

چشمی جک درب پارکینگ فک

مناسب درب دو لنگه و تک لنگه 220و ضد آب برد بالا و دقیق جهت انواع مدارهای درب اتوماتیک پارکینگ
چشمی جک درب پارکینگ فک