سئوال از کارشناس

چشمی درب پارکینگ بی سیم

مناسب درب اتوماتیک و راهبند پارکینگ برد بالا و دقیق ضد آب
چشمی درب پارکینگ بی سیم