سئوال از کارشناس

آرام بند درب روستیک مدل 705

مناسب درب ورودی فلزی و چوبی ساده و ضد سرقت تا 120کیلوگرم وزن و 140 سانتی متر عرض می باشد دارای دو سرعت و اهرم بسیار مستحکم ضد لرزش و شکستگی است
آرام بند درب روستیک مدل 705