سئوال از کارشناس

تیغه کرکره دو جداره لیبل دار متر مربع

تیغه کرکره دو جداره لیبل دار متر مربع
تیغه کرکره دو جداره لیبل دار متر مربع