سئوال از کارشناس

راهبند نایس مدل wil 6

دستگاه راهبند با عرض 6 متر 5 ثانیه زمان بازگشایی تردد بالا (باسه تکه)
راهبند نایس مدل wil 6