سئوال از کارشناس

راهبند بی اف تی مدل MOOVI 50

محدودیت تردد تا حداکثر1200باردر روز قابل اتصال به سیستم کنترل تردد بوم 5 متری
راهبند بی اف تی مدل MOOVI 50