سئوال از کارشناس

دزدگیر اماکن پارادوکس سری اسپکترا مدل SP5500

قابلیت دو برابر شدن جعبه فلزی پنج زون با سیم
دزدگیر اماکن پارادوکس سری اسپکترا مدل SP5500