سئوال از کارشناس

آنتن گردان 1000 بدون کابل سیماران

مقاوم در برابر شرایط جوی هوا بدون نیاز به کابل اتصال ضریب تقویت بالا نویز بسیار کم
آنتن گردان 1000 بدون کابل سیماران