سئوال از کارشناس

آنتن اکتیو ایگل 70 بدون پایه سیماران

مقاوم در برابر شرایط نا مساعد جوی ضریب تقویت بالا نویز بسیار کم
آنتن اکتیو ایگل 70 بدون پایه سیماران