یک سوال بپرسید

ریدر برد بلند SIMAPARK UHF 201

ریدر برد بلند SIMAPARK UHF 201

آنتن تگ خوان سیماران مناسب برای راهبند و درب پارکینگ برد 3 الی 15 متر