سئوال از کارشناس

دستگاه حضور و غیاب EB-110

دارای حفظه رم فلش و سازگار با ویندوز دو شیوه شناسایی اثرانگشت و کارت دارای سخنگو فارسی
دستگاه حضور و غیاب EB-110