سئوال از کارشناس

دستگاه حضور و غیاب EB-103

بی نیاز از نصب وامکان استفاده به صورت رومیزی دارای قابلیت اثر انگشت دارای قابلیت کد خوان
دستگاه حضور و غیاب EB-103