سئوال از کارشناس

پنل 4 شصتی زنگ سامسونگ

پنل 4 شصتی زنگ سامسونگ برای اضافه شدن به پنل های دارای دوربین مدل SHT-5004EP می باشد که جنس فلزی دارد و نوع نصب این پنل اضافه شونده تو کار می باشد.
پنل 4 شاسی زنگ سامسونگ