سئوال از کارشناس

پنل 20 شصتی زنگ سامسونگ

پنل 20 شصتی زنگ سامسونگ برای اضافه شدن به پنل های دارای دوربین مدل SHT-5024EP می باشد که جنس فلزی دارد و نوع نصب این پنل اضافه شونده تو کار می باشد.
پنل 20 شاسی زنگ سامسونگ