سئوال از کارشناس

پنل 12 شصتی زنگ سامسونگ

پنل 12 شصتی زنگ سامسونگ برای اضافه شدن به پنل های دارای دوربین مدل SHT-5012EP می باشد که جنس فلزی دارد و نوع نصب این پنل اضافه شونده تو کار می باشد.
پنل 12 شاسی زنگ سامسونگ