سئوال از کارشناس

پنل تصویری سامسونگ 1 و 2 واحدی SHT-CP610 و SHT-CP620

پنل تصویری سامسونگ SHT-CN610E یک پنل رنگی تک واحدی و دو واحدی می باشد که به یک مانیتور از مدلهای سامسونگ اتصال یافته و با دوربین 1.3 سونی که در درون خود جا داده تصویر شفافی را به ارمغان خواهد آورد.
پنل تصویری سامسونگ 1 و 2 واحدی SHT-CP610 و SHT-CP620