سئوال از کارشناس

تلفن لابی (گارد) سامسونگ SHT-552ES

قابلیت ارتباط با هر واحد ها به صورت مجزا قابلیت اتصال به پنل کدینگ
تلفن لابی (گارد) سامسونگ SHT-552ES